Emiks

Alternative flash content

Requirements

Archiwum ISA

Rozmiar

"Archiwum - Intranetowy System Archiwizacji"

Program został nagrodzony główną nagrodą GRAND PRIX Międzynarodowych Targów INTERBANK w Warszawie oraz uzyskał nominację do Złotego Medalu Międzynarodowych Targów INFOSYSTEM w Poznaniu. System jest specjalistycznym programem wspomagającym pracę archiwum. Jest on zgodny z obowiązującym prawodawstwem. Posiada wiele modułów od wprowadzania danych o zasobach poprzez wyszukiwanie dokumentów wg kilkunastu kryteriów oraz wydruku dokumentacji pracy archiwum tj. spisy, raporty etc.
Dodatkowym modułem jest przetwarzanie zgromadzonych zasobów do postaci cyfrowej. Daje to możliwość obejrzenia wyszukanego dokumentu na monitorze komputera z opcją jego wydruku bez możliwości dokonania poprawek, co jest zgodne z ustawą o rachunkowości.
Wymagania sprzętowe są niewielkie. Program jest także przystosowany do pracy w sieci rozległej, z wykorzystaniem interfejsu www oraz praktycznie dowolnej bazy danych.
Oferujemy aktualnie wersję systemu z dostępem do poszczególnych modułów za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.


Program wykorzystują między innymi następujące organizacje:

- Biuro Ochrony Rządu
- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
- Orange S.A. (d. Telekomunikacja Polska S.A.)
- Archiwum Akt Jawnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Najwyższa Izba Kontroli wraz z Delegaturami NIK
- Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu
- PFRON
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Ministerstwo Skarbu Państwa
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- PSE Operator S.A.
- Naczelny Sąd Administracyjny
- Wojewódzkie Sądy Administracyjny w całym kraju
- Sąd Rejonowy w Poznaniu
- MOPS Sosnowiec
- OPS Warszawa Wola
- Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków w Poznaniu
- WORD Lublin
- Skanska S.A.
- Żagiel S.A.
- Narodowy Bank Polski oraz Oddziały Okręgowe
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
- Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
- SANPLAST S.A.
- Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
- HOOP S.A.
- Herbapol S.A. w Lublinie
- PGNiG S.A. w Sanoku
- PGNiG S.A. w Zielonej Górze
- PGNiG S.A. w Warszawie
- PGNiG S.A. w Odolanowie
- Gazoprojekt Wrocław
- Stalprofil S.A. w Dąbrowie Górniczej
- PEC w Dąbrowie Górniczej
- PEC w Gliwicach
- Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu
- ESA Sp. z o.o. w Częstochowie
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
- Twoja Energia Sp. z o.o. w Płocku
- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Warszawie
- Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
- Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
- Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
- Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o.
- Lubelski Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
- Archiwum Urzędu Wojewódzkiego Chełm
- Archiwum Urzędu Wojewódzkiego Zamość
- Archiwum Urzędu Wojewódzkiego Biała Podlaska
- Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
- Lubuski Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze
- Archiwum Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
- Wydział ds. Cudzoziemców przy Mazowieckiem Urzędzie Wojewódzkim
- Urząd Miasta Łomianki
- Urząd Miasta Gdyni
- Urząd Miasta st. Warszawy
- Urząd Miasta Szczecin
- Urząd Miasta Kielce
- Urząd Miasta Mysłowice
- Starostwo Powiatowe w Węgrowie
- Urząd Gminy Józefów
- Polska Izba Inżynierów Budownictwa
- Budopol w Mińsku Maz.
- Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu
- Ciech S.A. w Warszawie
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
- Signum Sp. z o.o. w Andrychowie
- Vattenfall Heat Poland S.A.
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Łodzi
- Archiwum Sił Powietrznych w Warszawie
- Archivio Sp. z o.o. w Warszawie
- Signum Sp. z o.o. w Andrychowie
- Trakcja Polska S.A. w Warszawie
- Elektrownie Wodne w Koronowie
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie
- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile
- Zakłady Tytoniowe S.A. w Lublinie
- Dom Pomocy Społecznej w Lublinie
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
- CSA w Kutnie
- Inwar Integracje Sp. z o.o. w Łodzi
- Lubelska Składnica Akt w Lublinie
- Fides International Sp. z o.o. w Warszawie
- Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. w Bolesławiu
- Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa we Wrocławiu
- Energia Pro S.A. we Wrocławiu
- Safe House Sp. z o.o.
- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych w Toruniu
- CEZ Polska Sp. z o.o. w Skawinie
- Kuratorium Oświaty w Poznaniu
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Bydgoszczy
- Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
- Instytut Nafty i Gazu w Krakowie
- Instytut Botaniki w Krakowie
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- Archiwum Usługowe "AKTA" Sp. z o.o. w Sieradzu
- Pałac Młodzieży w Warszawie
- Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie
- ZGN Dzielnicy Włochy Warszawa
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
- Synthos S.A. w Oświęcimiu
- Komenda Główna OHP w Warszawie
- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
- Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

i wielu innych jednostkach gospodarczych.


Oferta specjalna
Program komputerowy "RP7 i Świadectwo Pracy"
Cena: 1 000 zł netto (1 stanowisko)


Wspomaga pracę archiwum i dział kadr w zakresie wystawiania
dokumentów z przebiegu zatrudnienia (zaświadczenia o zatrudnieniu i
wynagrodzeniu z załącznikami, świadectwa pracy, świadectwa
wykonywania prac w warunkach szczególnych). Poszczególne moduły
realizujące odpowiednie funkcje zmniejszają w sposób zdecydowany
pracochłonność.


Projektowanie i utrzymywanie stron internetowych

EMIKS świadczy także usługi w zakresie tworzenia oraz utrzymywania profesjonalnych stron i witryn internetowych. Świadczone przez nas usługi pozwalają na szybkie stworzenie reklamy firmy w internecie oraz na szybkie informowanie o nowościach, ważnych wydarzeniach i o tym wszystkim o czym chcecie Państwo poinformować osoby zainteresowane.
Przygotowane przez nas witryny możemy utrzymywać na własnych serwerach po bardzo atrakcyjnych cenach, zapewniając ich bezpieczeństwo oraz szybki i ciągły dostęp do zawartości stron.

Jeśli są Państwo zainteresowani świadczonymi przez EMIKS usługami prosimy o kontakt.

Szczegółowe informacje:
mgr Mariusz Sałasiński tel. (081) 749-65-62, 0603-139-254