Emiks

Alternative flash content

Requirements

Zmiana wymogów - Przetarg na monitoring wizyjny 2017

Rozmiar

Nr. Ref. 2/2017
Data ogłoszenia: 06.03.2017

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE WYMOGÓW PRZETARGU

 

 

 Informujemy, że na Zamawiający EMIKS Jacek Sałasiński w Lublinie dokonał uproszczenia wymogów dla Oferentów postępowania na  „Wykonanie monitoringu wizyjnego w rozbudowywanej hali magazynowej dokumentów w Świdniku ul. Fabryczna 6-8” (Nr Ref. 2/2017).

1. Zamawiający rezygnuje z obowiązku załączania do składanej oferty aktualnego dokumentu rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (ze względu na możliwość wykorzystania w celu weryfikacji ogólnodostępnych baz publicznych).

2. Zamawiający rezygnuje z obowiązku załączania do składanej oferty wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę (wybrany Wykonawca przedstawi projekt umowy do akceptacji przez Zamawiającego).

3. Zamawiający rezygnuje z obowiązku załączania do składanej oferty listy referencyjnej dla Oferentów działających na rynku ponad 6 miesięcy. Zamawiający może jednak wystąpić o taką listę do wybranego Wykonawcy.

Powyższe zmiany nie wpływają na zakres merytoryczny przetargu w związku z czym termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP