Emiks

Alternative flash content

Requirements

Przetarg na zakup 1 zestawu komputerowego II 2017 - Zmiana terminu i wymogów

Rozmiar

Nr. Ref. 7/2017
Data ogłoszenia: 18.08.2017


Zmiana wymogów i terminu składania ofert
 

W związku z realizacją przez

 

EMIKS Jacek Sałasiński, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 152 

 

projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Wzrost konkurencyjności Archiwum EMIKS poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych" zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe wykonanie zadania pod nazwą:

 

Zakup  1 zestawu komputerowego do wykorzystania produkcyjnego w hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8” (Nr ref. 7/2017)

Zamawiający przedłuża termin składania Ofert do dnia 04.09.2017r. do godz. 10.00 
 

Dodatkowo Zamawiający dokonuje - celem uproszczenia wymogów dla Oferentów następujących zmian w wymaganiach przetargowych:

1. Zamawiający rezygnuje z obowiązku załączania do składanej oferty aktualnego dokumentu rejestrowy KRS lub wypis z CEIDG wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (ze względu na możliwość wykorzystania w celu weryfikacji ogólnodostępnych baz publicznych).

2. Zamawiający celem doprecyzowania zmienia zapis wymogu opublikowanego w Ogłoszeniu o przetargu z zapisu: "Oferta i załączniki muszą posiadać datę sporządzenia i okres ważności związania ofertą – wymagane min. 30 dni od daty upływu terminu składania ofert" na zapis "Okres związania ofertą wynosi 30 dni".

Powyższe zmiany nie wpływają na merytoryczny zakres przetargu.

W nagłówku oferty i wszelkiej korespondencji należy powołać się na Nr. Ref.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP