Emiks

Alternative flash content

Requirements

Wynik - Przetarg na zakup regałów wysokiego składowania 2017

Rozmiar

Nr. Ref. 3/2017
Data ogłoszenia: 25.04.2017

 

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Informujemy, że w dniu 24.04.2017r. w siedzibie EMIKS w Lublinie Komisja Przetargowa dokonała rozpatrzenia złożonych ofert na „Zakup  regałów magazynowych wysokiego składowania z ich przygotowaniem do wykorzystania produkcyjnego w hali magazynowej dokumentów zlokalizowanej w Świdniku ul. Fabryczna 6-8” (Nr Ref. 3/2017) zgodnie z zaproszeniem do składania ofert skierowanych do potencjalnych wykonawców oraz ogłoszenia o przetargu opublikowanym na stronie internetowej www.emiks.pl.

 

Złożono 3 oferty spełniające kryteria przetargu. Żadna z ofert nie podlega odrzuceniu. W wyniku prac Komisja stwierdziła, że najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma REGALIT Systemy Magazynowe  z Krakowa , która zostanie zaproszona do podpisania umowy na wykonanie robót.

 

Dziękujemy pozostałym oferentom za złożenie ofert i zapraszamy do śledzenia naszej strony, gdzie będą ogłaszane kolejne przetargi związane z realizacją inwestycji.

 

oznaczenia_efrr_kolor_01_RGB

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Działanie 3.7. Wzrost konkurencyjności MŚP